“Görüş kapasitesinin artması;
hayatın daha fazla algılanması ve dolayısı ile yaşam
kalitesinin yükselmesi anlamına gelecektir.”
“Bunu sağlamak için çalışırken en öncelikli hedefim;
bireye özel değerlendirme yapmak, her türlü tedavi ve yaklaşımı objektif
olarak aktarmak ve kişileri doğru yönlendirmektir.”